Welcome to VIETTECH.US ! 
      Our store is located in Wichita, Kansas, USA. We are a growing company specializing in the distributions of VIV M-Player Arirang KTV Karaoke VocoPro BMB Better Music Builder  NISSINDO products, electronics , computers and accessories in USA and world wide. Thanks to our partners, we are very excited and currently growing into other areas of consumer electronics.

 
CATEGORY LIST

 
ViV M-Player

ARIRANG VOL.63
 Released 

 LEMON ANDROID KTV

VOLUME.7

  Released  

33,000 VIETNAMESE
20,000 ENGLISH
13,000 CHINESE
5,000 JAPANESE
6,000 KOREAN
 

 

Download


DOWNLOAD SONGLIST

  

Danh mục

Tải về

 

 

  M-Player Karaoke Songlist

 

 

M-Player 5: Android Karaoke Player      
         Volume 5: with over 53,000 Original HD DVD Songs (Vietnamese- English)
             (Đã cập nhật, bồ sung hàng ngàn bài hát mới nhất hiện nay)

Coming soon

M-Player 4: Android Karaoke Player
           Volume 4: with 52,000 Original HD DVD Songs (Vietnamese- English)        

 

M-Player 3:

            Volume 3: with over 24,197 DVD Songs (Vietnamese-English)

 

M-Player 2:

         Volume 2: with over 19,461 DVD Songs (Vietnamese - English) 

 

 M-Player 1.5K, 1.5K Pro:

         Volume 1: with 9655 DVD vocal songs (Vietnamese/English)         

 

 

 

 

Lemon Android KTV 
Karaoke Songlist

 

            Tải về phiên bản Air KTV function cho máy Iphone/Android

GOOGLE PLAY STORE

DOWNLOAD

Volume7 Released: 
with over 70,000 DVD Vocal songs (on/off)

   

36,670 VIETNAMESE
20,000 ENGLISH
13,000 CHINESE
5,000 JAPANESE (coming soon)
6,000 KOREAN    (coming soon) 

Vietnamese:

English :        

Chinese:        

      

Volume6: with over 45,000 DVD Vietnamese-English-Chinese DVD Vocal songs (on/off)

  

Volume5: with over 22,000 DVD Vietnamese-English DVD Vocal songs (on/off)

 

Volume4: with over 21,000 DVD Vietnamese-English DVD Vocal songs (on/off) 

 

Volume3: with over 19,000 DVD Vietnamese-English DVD Vocal songs (on/off)

 

Volume2: with over 9,502 DVD Vietnamese-English vocal songs (on/off)

 

 

 

 

 

Arirang Karaoke Songlist

 

Tải về phiên bản Arirang Karaoke Song List cho máy Android

GOOGLE PLAY STORE
DOWNLOAD

Tải về phiên bản Arirang Karaoke Song List cho máy Apple
           Vì đây là bản thử nghiệm nên để có thể cài đặt phần mềm thiết bị cần phải được Jailbreak

DOWNLOAD

Danh mục bài hát Vol 61 - Vietnamese Songlist Updated Vol 61 + Remix

 

Danh mục bài hát Vol 60 - Vietnamese Songlist Updated Vol 60 + Remix

   

Danh mục bài hát Vol 59 - Vietnamese Songlist Updated Vol 59 + Remix       

Danh mục bài hát Vol 58 - Vietnamese Songlist Updated Vol 58 + Remix 

Danh mục bài hát Vol 57 - Vietnamese Songlist Updated Vol 57 + Remix

Danh mục bài hát Tiếng Việt (Tử Vol 1 - đến Vol 56) + Remix
Vietnamese Songlist  (From Volume1 to Volume 56) + Remix

  

 

 

Danh mục bài hát tiếng Hoa dành cho - Chinese Songlist 
AR-27C / 36C / 36E / 36N / 36G / 36NG / 36L / 36M / 36CN / 3600DELUXE /    3600HDD / 36K /36 KR / 4500DELUXE / 3600HDD PLUS

     

Danh mục bài hát tiếng Anh dành cho - English Songlist 
AR-27C / 36C / 36E / 36N / 36G / 36NG / 36L / 36M / 36CN / 3600DELUXE /    3600HDD / 36K / 36KR
Danh mục bài hát tiếng Hàn dành cho - Korean Songlist 
AR-27C / 36C / 36E / 36N / 36G / 36NG / 36L / 36CN / 3600DELUXE /    3600HDD /    36K / 36KR

Danh mục bài hát tiếng Nhật dành cho 3600HDD/3600HDD plus - Japanese Songlist

  

Lưu ý : Để xem và in các file danh mục bài hát, máy tính cần được cài đặt chương trình đọc file .pdf    như , Foxit Reader,Adobe Acrobat Reader Nếu chưa có các bạn có thể vào link dưới đây để tải về    (đây là chương trình miễn phí)

 

"m-player karaoke" "m player karaoke" "m player hdd" "m-player hdd" "m player 1.5k" "arirang products" "thuy nga karaoke" "arirang accessories" "wifi box unlocker" "vocopro" "nissindo" "bmb" "Better music builder" "arirang 36m" "arirang 3600 HDD"
SHIP TO WORLD WIDE

ALL ORDERS

  

Online Support

Mr William Huy 
Call nowOpen 7 days/week
Store hours

Monday - Friday 
9:00 AM - 5:00 PM

Saturday - Sunday 
9:00 AM -9:00 PM

OUR STORES 

Official PayPal Seal

PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEMS
Powered by PDshopTM