Welcome to VIETTECH.US ! 
      Our store is located in Wichita, Kansas, USA. We are a growing company specializing in the distributions of VIV M-Player Arirang KTV Karaoke VocoPro BMB Better Music Builder  NISSINDO products, electronics , computers and accessories in USA and world wide. Thanks to our partners, we are very excited and currently growing into other areas of consumer electronics.

 
CATEGORY LIST

 
ViV M-Player

ARIRANG VOL.63
 Released 

 LEMON ANDROID KTV

VOLUME.7

  Released  

33,000 VIETNAMESE
20,000 ENGLISH
13,000 CHINESE
5,000 JAPANESE
6,000 KOREAN
 

 

Arirang DVD Volume 63 (Đĩa gốc, Volume mới nhất )
Item Details
Item Name:
Arirang DVD Volume 63 (Đĩa gốc, Volume mới nhất )
Item #:
AD63
Price/ea:
$29.95


Đã phát hành đĩa DVD chương trình nhạc Karaoke Volume 63

Với hơn 30.000 bài hát  từ Vol.1 đến Vol.63 (Việt-Anh….)

  • Đĩa gốc, có Tem chứng nhận của nhà sản xuất
  • Với hơn 12000 bài hát Việt Nam đầy đủ bản quyền
  • Bổ sung 193 bài hát mới nhất đang được yêu thích
  • V
    à bồ sung 100 bài hát REMiX đang đươc yêu thích
  • Giảm 2 dollars cho khách hàng đem đổi Đĩa gốc Volume cu 

Dùng cho các loại đầu máy Arirang karaoke players
(AR-27C/36C/36E/36N/36G/36NG/AR-36CN/36L/36M/36K/36KR/AR-3600/3600 Deluxe A/4500 deluxe...)

Bạn có thể download Songlist, phần mềm tra cứu bài hát cho Android / Apple smart phone tại đây: DOWNLOAD
(Vietnamese, English, Chinese, Taiwanese, Korean, Japanese, Thai... )


NOTE:   Disk will NOT compatiable with Arirang Player model 3600S / 3600Hi / DH-3600 / AR-909 / AR-18 (different formats)

 

 

 

In Stock!
Quantity:
 
 
Arirang Volume 63 Released! 
(Đĩa gốc, có Tem chứng nhận của nhà sản xuất)
SHIP TO WORLD WIDE

ALL ORDERS

  

Online Support

Mr William Huy 
Call nowOpen 7 days/week
Store hours

Monday - Friday 
9:00 AM - 5:00 PM

Saturday - Sunday 
9:00 AM -9:00 PM

OUR STORES 

Official PayPal Seal

PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEMS
Powered by PDshopTM