Hot deals
Home Home
Download Download
Helps Helps
Contact Us Contact Us
  
 CATEGORY LIST
CATEGORY
M-Player Karaoke M-Player Karaoke
Arirang Karaoke Arirang Karaoke
KTV HD Karaoke KTV HD Karaoke
Mixers and Amplifiers Mixers and Amplifiers
Microphones Microphones
Speakers Speakers
Karaoke Accessories Karaoke Accessories
Wifi-Box unlocker Wifi-Box unlocker
TV Thong Minh (Smart TV) TV Thong Minh (Smart TV)
KARAOKE SYSTEM PACKAGES KARAOKE SYSTEM PACKAGES

ARIRANG VOL.51
  Released

 Item Details
Item
 80GB Hard drive for Arirang 3600HDD + Latest Volume Item Name:
80GB Hard drive for Arirang 3600HDD + Latest Volume
Item #:
A215
Price/ea:
$199.95  $149.95  • Ổ đĩa cứng SATA cho máy Arirang 3600 HDD
  • Volume mới nhất từ 1 đến 42. Với hơn 40.000 bài hát (Việt-Anh-Hoa-Hàn-Nhật...)
  • Dung lượng 80GB
  • Bảo hành 12 tháng.

(Giảm 20 dollars cho khách hàng đem đổi đĩa cứng cũ)

In Stock!
Quantity:
  Home   Download   Helps   Contact Us
Powered by PDshop .Net Version 8